360 VIEW

House Appointees/Vice House Appointees

Growing great minds...

HOUSE APPOINTEES

CHENAB
House Captain Co-Curricular Captain
Dyuti Kalra        Apurva Giri Sunder                        
Vatsa Singh                 Sarthak Dewan               

 

GANGES
House Captain Co-Curricular Captain
Ayesha Naqvi         Ania Singh                                
Rohan Kohli     Aditi Mehra (from Jhelum)                      

 

JAMUNA
House Captain Co-Curricular Captain
Pranjal Setia                 Vanshika Tandon                        
Yashwardhan Saxena                 Sarthak Sharma    

 

JHELUM
House Captain Co-Curricular Captain
Muskan Kabra               Somya Chaturvedi                          
Mohammad Umair Raza                     Drishti Rangi                      

 

RAVI
House Captain Co-Curricular Captain
Bhavika Vaishnavi          Saara Dhawan                             
Prabhav Sawhney   Ananya Panda                           

 

SATLUJ
House Captain Co-Curricular Captain
Khushi Boken     Amaaya Bhalotra                             
Saloni Dhingra            Manasvi Logani