House Appointees

Vice House Appointees

HOUSE APPOINTEES (2019-20)

CHENAB

  House Captain
 • Deepanshita Singh

 • Siddhant Kharbanda

  Co-Curricular Captain
 • Shriya Goyal

 • Siddharth Kulkarni

  GANGES
 • House Captain

 • Manvi Aggarwal

 • Gayatri Kapoor Saraya

  Co-Curricular Captain
 • Devika Dev

 • Gauransh Srivastava

JAMUNA

  House Captain
 • Bhavya Mathur

 • Vansh Comar

  Co-Curricular Captain
 • Sonal Bhura

 • Aniket Mathur

JHELUM

  House Captain
 • Ananya Bathla

 • Gautam Singh

  Co-Curricular Captain
 • Devshree Moghe

 • Pranav Mathur

RAVI

  House Captain
 • Sonika Agarwal

 • Aryaman Rathore

  Co-Curricular Captain
 • Ansh Malhotra

 • Tanushree Midha

SATLUJ

  House Captain
 • Tanvi Johari

 • Rahul Purnapatre

  Co-Curricular Captain
 • Tanisha Saroff

 • Srishti Sahi

VICE HOUSE APPOINTEES (2019-20)

CHENAB

  Vice House Captain
 • Divita Gupta

 • Shail Diwan

  Co-Curricular Captain
 • Ananya Tandon

 • Syed Uroaz

GANGES

  Vice House Captain
 • Riya Malik

 • Adhyan Goyal

  Co-Curricular Captain
 • Aakanksha Baidya

 • Malhaar Arora

JAMUNA

  Vice House Captain
 • Yessica Tuteja

 • Hriman Mukherjee

  Co-Curricular Captain
 • Aarushi Agarwal

 • Veda Rathod

JHELUM

  Vice House Captain
 • Sanskriti Bansal

 • Trisha Sengupta

  Co-Curricular Captain
 • Anvi Madan

 • Aryaman Sehrawat

RAVI

  Vice House Captain
 • Jahanvi Tripathi

 • Yushsvi Acharya

  Co-Curricular Captain
 • Ojas Pungalia

 • Heeposh Pandita

SATLUJ

  Vice House Captain
 • Deveena Vig

 • Yash Khandelwal

  Co-Curricular Captain
 • Chhavi Gupta

 • Uday Somani