School Appointees

STUDENT COUNCIL 2021-22 CLASS XII

  Head Student Council
 • Anisha Sainani

 • Jyotika Malhotra

 • Tanvi Nagar

 • G. Pranav Bhardwaj

 • Paarth Arya

 • Shrey Kharbanda

  President Student Council
 • Aditi Gupta

 • Kudrat Mehta

 • Krish Khera

 • Mohak Chandna

  Art President
 • lshita Saxena

 • Kashvi Bhayana

 • Nancy Nanda

 • Unnati Choudhary

 • Kanhav Srivastava

  Editor
 • Pragyaa Munshi

 • Mehek Naqvi

 • Sloka Menon

 • Arshveer Singh

 • Aryan Chopra

  Sports Captain
 • Archisha Sharma

 • Navya Tayal

 • Jaanvi Singh

 • Srishti Agarwal

 • Aman Chaturvedi

 • Shreyans Bansal

  Secretary General MUN
 • Bhanvi Singla

 • Banit Singh

 • Mohit Sodani

Cultural President

  Peer Educator:
 • Aruna Balaji

 • Arshia Dang

  Student Welfare and Community Service:
 • Nitya Mohan

 • Khushi Gupta

 • Aadi Badola

  Music:
 • Punya Sharma

 • Prisha

 • Aarushi Garg

 • Samayara Sinha

 • Aditya Gupta

  Dance:
 • Srishti Bhattacharya

 • Vrishti

 • Aayushi Pahwa

 • Meera Sagar

  Events and Functions:
 • Aditi Mehra

 • Rishita Dhawan

 • Suhani Mukherjee

 • Armaan Rawat

  Theatre:
 • Sonal Gupta

 • Amrita Anantharaman

  Health Council
 • Aradhya Amit Khanduja

 • Sara Mehta

Club

  NODE:
 • Baibhav Mishra

 • Yash Thakker

  SQUAD:
 • Lakshya Sharma

 • Khushboo

  Redshift:
 • Lakshyaditya Bhatnagar

 • Udit Ohri

  Allotropes:
 • Arshia Parmar

 • Arjun Sharma

  Pulse:
 • Vamika Chopra

 • Himanshi

  Viewfinders:
 • Pranav Jain

 • Kavin Kumar

 • Saahil Gupta

  Kaizen
 • Archisha Parmar

 • Suyash Bakshi

 • Akshat Adlakha

  Pi SQUad
 • Sargun Singh Bhatti

 • Garv Kakas

  TEDx Youth
 • Tapasmi Ray Chaudhuri

 • Shivika Sharma

 • Yuvraj Singh

  Dharohar
 • Adya Bhardwaj

 • Aryaa Bhaskar

  As You Like it
 • Tanvi Jain

 • Disha Arora

 • Prajay Karkhanis

  Yuvrang
 • Yoshee Jain

 • Kamal Sharma

  Insight
 • Sharvari Chaudhari

 • Kabir Ghosh

  Interact Club
 • Disha Bharti

 • Daksh Kumbhat

  Ensemble
 • Shria Batra

 • Oas Bhutani

 • Ishika Khandelwal

  Legal Literacy Club
 • Vaani Garg

 • Amruta Venkatachalam

  Lingua Clava
  • Shivika Mewari

  • Diksha Verma

VICE STUDENT COUNCIL 2020-21 CLASS XI

  Vice Head Student Council
 • Anisha Sainani

 • Jyotika Malhotra

 • G. Pranav Bharadwaj

 • Krish Khera

  Vice President Student Council
 • Aditi Gupta

 • Kudrat Mehta

 • Paarth Arya

 • Shrey Kharbanda

  Art Secretary
 • Ishita Saxena

 • Kashvi Bhayana

 • Nancy Nanda

 • Unnati Choudhary

 • Kanhav Srivastava

  Editor
 • Tanvi Nagar

 • Pragyaa Munshi

 • Sloka Menon

 • Mehek Naqvi

 • Arshveer Singh

 • Aryan Chopra

  Vice Sports Captain
 • Archisha Sharma

 • Navya Tayal

 • Jaanvi Singh

 • Srishti Agarwal

 • Aman Chaturvedi

 • Shreyans Bansal

 • Sabhay Sapra

  Secretary MUN
 • Bhanvi Singla

 • Banit Singh

 • Mohit Sodhani

Cultural Secretary

  Peer Educator:
 • Aruna Balaji

 • Arshia Dang

  Student Welfare & Community Service
 • Nitya Madan

 • Khushi Gupta

 • Aadi Badola

  Music:
 • Punya Sharma

 • Prisha

 • Aarushi Garg

 • Samayara Sinha

 • Aditya Gupta

  Dance:
 • Srishti Bhattacharya

 • Vrishti

 • Aayushi Pahwa

 • Angel Chaudhary

 • Meera Sagar

  Events and Functions:
 • Aditi Mehra

 • Rishita Dhawan

 • Suhani Mukerjee

 • Armaan Rawat

  Theatre:
 • Sonal Gupta

 • Aditya Bhatt

 • Health Council

 • Manavi Das

 • Aaradhya Amit Khanduja

Clubs

  NODE:
 • Baibhav Mishra

 • Mohak Chandna

 • Yash Thakker

  SQUAD:
 • Lakshya Sharma

 • Renee Chauhan

 • Khushboo

  Redshift:
 • Lakshyaditya Bhatnagar

 • Udit Ohri

 • Kartik Ahluwalia

  Allotropes:
 • Arshia Parmar

 • Arjun Sharma

  Pulse
 • Vamika Chopra

 • Himanshi

  Viewfinders:
 • Pranav Jain

 • Kavin Kumar

 • Saahil Gupta

  Kaizen
 • Archisha Parmar

 • Suyash Bakshi

 • Akshat Adlakha

  Pi SQUAD
 • Sargun Singh Bhatti

 • Garv Kakas

  Tedx Youth
 • Tapasmi Ray Chaudhuri

 • Shivika Sharma

 • Yuvraj Singh

  Dharohar
 • Adya Bhardwaj

 • Aryaa Bhaskar

  As You Like it
 • Tanvi Jain

 • Disha Arora

 • Prajay Karkhanis

  Yuvrang
 • Yoshee Jain

 • Kamal Sharma

  Insight
 • Sharvari Chaudhari

 • Kabir Ghosh

  Interact
 • Disha Bharti

 • Daksh Kumbhat

  Ensemble
 • Shria Batra

 • Oas Bhutani

 • Ishika Khandelwal

  Legal Literacy Club
 • Vaani Garg

 • Amruta Venkatachalam

  Lingua Clava
 • Shivika Mewari

 • Diksha Verma