Transfer Certificates

Admission No Name
Download TC
13428 Aryan Amit Dhume
15008 Manav Dhar
13883 Suhani Gupta
14028 Devanshi Mukhopadhyay
5794 Paridhi Jain
4265 Akshat Singh
9883 Arushi Gupta
13080 Nischay Kashyap
14581 Deeya Srivastava
13853 Yashee Raj
130510 Tilottama Chowdhary
9760 Sanchari Bhowmik
7119 Aditya Samuel Johnson
7204 Yukta Lohani
12996 Dyutiman Shiv
5714 Bhavya Gachane
4932 Rohan Mathur
6168 Simran Chaudhary
13718 Ishan Bankal
15020 Vrnda Goel